اجتماعی

ایستگاه خبر

Picture of ایستگاه خبر

خبرهای شنیدنی و جذاب جهان

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177

آرشیو برنامه های پخش شده: