فرهنگ وهنر

زندگی نامه ماری کوری

زندگی نامه ماری کوری

01/05/2015  زندگی نامه ماری کوری


رادیو نشاط استرالیا - زندگی نامه ماری کوری

زندگی نامه مشاهیر جهان اعم از دانشمندان ، شعرا، نویسندگان ، فلاسفه و دیگر  شخصیتهای ممتاز در جهان

نویسنده و مجری: آزاده ارژنگی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی