قانون اساسی استرالیا

دانستنیها در خصوص انتخابات فدرال استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


استرالیا کشوری است با نظام دموکراسی و از نوع نمایندگی، بدین معنی که مردم استرالیا اعضای پارلمان یا مجلس را از طریق رای گیری انتخاب می کنند.

 

 مترجم..یحیی مجد

رادیو نشاط - انتخابات فدرال 

استرالیا کشوری است با نظام دموکراسی و از نوع نمایندگی، بدین معنی که مردم استرالیا اعضای پارلمان یا مجلس را از طریق رای گیری انتخاب می کنند تا به نمایندگی از آنها اقدام به تصمیم گیری و قانون گذاری کنند. رای دادن برای هر استرالیایی بالای ۱۸ سال اجباری است و شهروندان استرالیا باید در روز انتخابات در پای صندوق های رای گیری حاضر شوند و یا از طریق پست رای خود را ارسال کنند.

در انتخابات فدرال، مردم استرالیا اعضای پارلمان را انتخاب می کنند تا آنها نماینده نظرات و منافعشان در مجلس نمایندگان و مجلس سنا باشند، و بدین گونه است که پارلمان فدرال به مردم استرالیا خدمت کرده و در قبال آنها نیز مسئولیت دارد.

 

انتخاب اعضای مجلس نمایندگان 

بند ۲۸ قانون اساسی استرالیا مقرر کرده است که انتخابات مجلس نمایندگان بایستی حداقل هر ۳ سال یک بار برگزار شود. روز انتخابات را نخست وزیر تعیین میکند که این تاریخ می تواند در هر زمانی در این دوره ۳ ساله باشد.

در مجموع ۱۵۰ نماینده در مجلس نمایندگان انتخاب می شوند، یعنی در هر یک از ۱۵۰ حوزه انتخابی یک نفر انتخاب می شود. بطور میانگین در هر حوزه انتخابی ۱۵۰ هزار شهروند زندگی می کنند که حدود ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

هر نماینده با استفاده از سیستم رای گیری “امتیازی” انتخاب می شود، طوری که در هر حوزه انتخابی باید حداکثر مطلق آراء (یعنی بیش از ۵۰ درصد) را بدست  آورد. بر اساس این سیستم، رای دهندگان بر روی برگه رای یک عدد را داخل مربع و در کنار هر اسم می نویسند ؛ “۱” برای انتخاب اول، “۲” برای انتخاب دوم و به همین منوال تا جایی که تمام مربع ها با عدد پر شوند. وقتی کاندیدایی اکثریت قاطع (بیش از نصف) آراء انتخاب اول را بدست آورد، او برنده کرسی نمایندگی حوزه خود خواهد بود. اگر هیچ کاندیدایی حداقل ۵۰ درصد آراء را کسب نکند، کاندیدایی که کمترین رای را بدست آورده حذف شده و کسانی که به وی رای داده اند آراء شماره ۲ (انتخاب ۲) آنها شمرده می شود. این گونه تقسیم آراء بر اساس امتیاز ها تا زمانی که یکی از نامزدها بیش از ۵۰ صد آراء را کسب کند ادامه پیدا میکند و در نهایت آن نامزد انتخاب می شود.

 

انتخاب سناتورها 

۱۲ سناتور به نمایندگی از هر ایالت و ۲ سناتور هم به نمایندگی از هر یک از دو قلمرو، یعنی قلمرو شمالی (NT) و قلمرو مرکزی استرالیا (ACT) انتخاب می شوند. سناتورها برای دوره های ۶ ساله و به روش سیستم چرخشی انتخاب می شوند. بواسطه سیستم چرخشی این اطمینان حاصل می شود که فقط دوره نیمی از سناتورها پس از ۳ سال به اتمام می رسد. سناتورهای قلمروها اما برای دوره های ۳ ساله و همزمان با نمایندگان پارلمان و نیمی از نمایندگان سنا انتخاب می شوند. انتخابات این نیمه از نمایندگان سنا معمولا همزمان با انتخابات نمایندگان پارلمان برگزار می شود، هرچند که الزامی بر این همزمانی وجود ندارد.

سناتورها از طریق سیستم انتخابات امتیازی معروف به “نمایندگی به تناسب” انتخاب می شوند که طوری طراحی شده که کرسی ها را به تناسب آراء به نمایندگان اختصاص می دهد. طیف وسیع تری از احزاب سیاسی و یا مستقل ها هم اغلب در مجلس سنا انتخاب می شوند. رای دهندگان این حق انتخاب را دارند که به بالای خط یا به پایین خط رای دهند.

رای به بالای خط مستلزم پرکردن حداقل ۶ مربع با اعداد ۱ تا ۶ به ترتیب اولویت حزب یا گروه می باشد. امتیازهای رای دهندگان به همان ترتیبی که کاندیداهای احزاب انتخاب شده یا گروه ها در زیر خط لیست شده اند، تقسیم خواهند شد. این امتیازها به احزاب و گروه های انتخاب اول، دوم و ... تخصیص داده خواهند شد.

رای به پایین خط مستلزم پرکردن حداقل ۱۲ مربع با اعداد ۱ تا ۱۲ به ترتیب اولویت انتخاب فرد کاندیدای مورد نظر می باشد. امتیازهای رای دهندگان به ترتیب انتخاب اعداد بر روی برگه های رای به کاندیداها تعلق می گیرد.

برای بدست آوردن یک کرسی، یک سناتور باید درصدی از امتیازهای اول و یا بعدی را بدست بیاورد. در انتخابات نیم سنا، این درصد ۱۴.۳ از کل آراء می باشد، در حالی که سناتور قلمروها باید ۳۳.۳ درصد از کل آراء آن قلمرو را از آن خود کند. روند شمارش آراء انتخابات سنا بسیار پیچیده تر از روشی است که برای مجلس نمایندگان استفاده می شود، تا جایی که گاهی اوقات هفته ها طول می کشد تا تمامی آراء سنا شمرده و نهایی شود و نتایج اعلام گردد.

 

نهایی کردن نتایج 

وقتی که نتایج انتخابات نهایی شد، نامزدهای پیروز اعلام می شوند و اسناد رسمی انتخابات که “حکم” نامیده می شوند به فرماندار کل یا فرمانداران هر ایالت تحویل داده می شوند.

 

انتخابات میان دوره ای و کرسی های خالی 

انتخابات میان دوره ای زمانی انجام می گیرد که یکی از نمایندگان پارلمان هر حوزه انتخابی در فاصله دو انتخابات استعفا دهد یا فوت شود.

کرسی خالی زمانی رخ میدهد که در مجلس سنا، یکی از سناتورها در فاصله دو انتخابات استعفا دهد یا فوت شود. در این صورت وی با نامزدی از درون حزب خودش جایگزین می شود که  این فرد منتخب پارلمان یا شورای قانون گذاری همان ایالت یا قلمرو می باشد.

 

الزامات قانونی 

انتخابات فدرال توسط کمیسیون گزینگر استرالیا (AEC) برگزار می شود که وظیفه برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونمند به عهده آنهاست. قانون انتخابات کشوری سال ۱۹۱۸ و قانون اساسی استرالیا الزامات برگزاری انتخابات را تعیین می کنند.

 

برداشت از 

Federal Elections 

نظر خود را ارسال نمایید