اجتماعی

۳ هزار دلار جریمه برای پارک خودرو در ایستگاه‌های شارژ در استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


در نقاط مختلف استرالیا رانندگان ماشین‌های درون سوز که بنزین یا گازوئیل مصرف می‌کنند، در صورتی که به هر دلیل وسیله نقلیه خود را در ایستگاه‌های ویژه شارژ ماشین‌های برقی پارک کنند، باید منتظر دریافت برگ جریمه سنگین تا 3000 دلار باشند.

به گزارش رادیونشاط، به بیانی دیگر، این تخلف که به  ICEing معروف است، در ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا، به غیر از استرالیای غربی، با پرداخت جریمه همراه است.

به عنوان مثال، رانندگان متخلف در ایالت‌ کوئینزلند، قلمرو پایتخت استرالیا و نیوساوت ولز برای این تخلف باید به ترتیب 3096 دلار، 3200 دلار و 2200 دلار جریمه پرداخت کنند.

از آنجائی که شمار ماشین‌های برقی در جاده‌ی کشور رو به افزایش است،اشغال فضای مخصوص شارژ وسایل نقیله برقی توسط رانندگان ماشین‌های غیر برقی به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.

رانندگان ماشین‌های برقی از رانندگان وسایل نقلیه تقاضا دارند، در صورت عدم نیاز به شارژ ماشین، از پارک در ایستگاه‌های شارژ اجتناب کنند.

نظر خود را ارسال نمایید