طنز -سرگرمی

ماجراهای پریچهره و شهروز

Picture of ماجراهای پریچهره و شهروز
  پریچهره و شهروز یک زوج ایرانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت نموده اند که در این نمایشنامه طنز به بخشی از زندگی این زوج پردداخت می شود
نویسنده : کاملیا پیشان
اجرا: کاملیا پیشان و رضا سمامی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی