طنز -سرگرمی

طنز مشاوره

Picture of طنز مشاوره
تینا خبازیان بازیگر خنده بازار 
نویسنده: تینا خبازیان 
ادیت و صدا بردار : رضا سمامی 
صدا پیشگان: تینا خبازیان ، رضا سمامی ، کیمیا سرابی ، حامد فرهانی ، زهرا دهقانی ، آرین پیروزی ، رامین ایرانر ، محسن سالک نژادآرشیو برنامه های پخش شده: