کتاب گویا-دکلمه-داستان

آموزش فن بیان و سخنوری

Picture of آموزش فن بیان و سخنوری

The Art and Science of original oratory

 آموزش فن بیان و سخنوری در رادیو نشاط استرالیا

با تشکر از دکتر خسرو محمودیان 

فن بیان یعنی به کار بردن کلمات درست در جای درست! یعنی طوری صحبت کنیم که از الفاظ به کار برده ما همان چیزی که مدنظر ماست فهمیده شود، نه کمتر و نه بیشتر.

یکی از مهمترین ویژگی های سخنوران حرفه ای و کسانی که از فن بیان قوی برخوردار هستند روانی کلام و روان سخن گفتن است. بهترین تمرین های فن بیان از جمله تمرین های صداسازی، تلفظ و تنفس صحیح در خدمت روان سخن گفتن است.

اگر هنگام سخنرانی، تپق بزنید و دائما از مکث ها و سکوت های بی مورد استفاده کنید، روانی سخن و کلام شما از بین می رود.

با شنیدن این پاکدست شما می توانید خیلی کامل تر، بهتر و روانتر صحبت و یا سخنرانی کنید.