طنز -سرگرمی

تلنگر

Picture of تلنگر

برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط استرالیا

تهیه کننده...محمد منتظری

گویندگان..محمد و مونا

آرشیو برنامه های پخش شده: