اجتماعی

زندگی سالم

Picture of زندگی سالم

برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای مینا علیزاده، عضو سابق تیم ملی دراگون بوت ایران

زندگی سالم ابعاد مختلقی دارد. در این برنامه، زندگی سالم در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و شناسائی موقعیت‌های پر خطر مطرح می‌شود که عامل مهمی در زمینه مهارت‌های زندگی به شمار می‌آیند.

آنچه که در ایجاد زندگی سالم نقش دارد، ارتقاء سلامت است. منظور از ارتقاء سلامت، فرآیندی است که افراد را قادر می‌سازد توانائی و فعالیت‌ خود را بهبود و وضعیت سلامت خود را افزایش دهند.