اجتماعی

حرف 2 حرف

Picture of حرف 2 حرف

حرف 2 حرف...برنامه است که اتفاقات و زندگی روز مره فارسی زبانان و دیگر شهروندان استرالیا را دنبال می کند.

تهیه کننده...رامین منتظری

طراحی کاور...رامین منتظری

آرشیو برنامه های پخش شده: