طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر

Picture of ایستگاه خبر

Worlds most interesting news on News station

ایستگاه خبر/خبرهای شنیدنی و جذاب جهان

برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی

با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: + 61420302000
ایمیل: [email protected]
 

آرشیو برنامه های پخش شده: