کتاب گویا-دکلمه-داستان

تاریخ ترکیه از زمان امپراطوری عثمانی تا آتاتورک

Picture of تاریخ ترکیه از زمان امپراطوری عثمانی تا آتاتورک

تاریخ امپراتوری عثمانی و داستان زندگی مصطفی کمال آتاتورک

رادیو نشاط استرالیا از دست اندرکاران گروه پادکست رخ کمال تشکر را دارد