فرهنگ وهنر

وحید گواهی مدیر پرشن گلف مدیا-موضوع حضور ابی خواننده سوپر استار در اپرا هاوس سیدنی‬‎

وحید گواهی مدیر پرشن گلف مدیا-موضوع حضور ابی خواننده سوپر استار در اپرا هاوس سیدنی‬‎

25/02/2015  وحید گواهی مدیر پرشن گلف مدیا-موضوع حضور ابی خواننده سوپر استار در اپرا هاوس سیدنی‬‎