فرهنگ وهنر

گفتگو با " پگاه " از برگزار کنندگان تور کنسرت بزرگ "عارف" سلطان قلبها در استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با " پگاه " از برگزار کنندگان تور کنسرت بزرگ "عارف" سلطان قلبها در استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

19/03/2018  گفتگو با " پگاه " از برگزار کنندگان تور کنسرت بزرگ "عارف" سلطان قلبها در استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با " پگاه " از برگزار کنندگان تور کنسرت بزرگ "عارف" سلطان قلبها در استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


بخشی از گفتگو...

عارف را همه دوست دارند چه نسل جدید و چه نسل قدیم 

ترانه های که او اجرا کرده و همچنین ترانه های که در فیلم های ماندگار اجرا کرده برای همه ما خاطره انگیز می باشد، عارف را همه ایرانی ها و حتی دیگر فارسی زبانان دوست دارند.
عارف یک هنرمند بسیار محترم و بدون حاشیه بوده و در قلب همه ما جا دارد.
عارف پس از 15 سال به استرالیا آمده و این فرصت بزرگیست که با حضورمان در این کنسرت هم از "سلطان قلبها" تجلیل کنیم و هم لذت ببریم.
واقعا معلوم نیست که "عارف " دوباره می تواند در استرالیا حضور پیدا کند

 

کمپانی برگزار کننده تور کنسرت عارف 

Sentimental Entertainment