فرهنگ وهنر

گفتگو با "دی جی رضا " تنظیم کننده موزیک ، انتخاب و پخش آهنگ ...مقیم استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با "دی جی رضا " تنظیم کننده موزیک ، انتخاب و پخش آهنگ ...مقیم استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی

11/04/2018  گفتگو با "دی جی رضا " تنظیم کننده موزیک ، انتخاب و پخش آهنگ ...مقیم استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با "دی جی رضا " تنظیم کننده موزیک ، انتخاب و پخش آهنگ ...مقیم استرالیا

/رادیو نشاط...رضا سمامی

 

دی جی چیست؟ دی جی (dj) مخفف چیست؟

دي جي مخفف كلمه ديسك جاكي (DJ، Disc Jockey، Disk Jockey و Deejay) به معني سواركار و جادوگر ديسك می باشد.
تئوري دي جي در نخستین روزهای تولد خود توضيحي بود براي پخش كردن آهنگهاي پاپ و مردم پسند در راديو بر روي گرامافونهاي قديمي كه به آنها ديسك گفته ميشد و چون براي شنوندگان جاك ميشد يعني پخش و افكت گذاري سرعتي و خيلي پيش پا افتاده ميشد بعد از مدت كوتاهي معروف به ديسك جاكي شد و كسي كه مسئول انجام  اين كار بود DJنام گرفت