فرهنگ وهنر

گفتگو با " هیوا " برگزار کننده تور کنسرت موسیقی اصیل ایرانی بنام " تارپود " در استرالیا 2018 / رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با " هیوا " برگزار کننده تور کنسرت موسیقی اصیل ایرانی بنام " تارپود " در استرالیا 2018 / رادیو نشاط...رضا سمامی

13/04/2018  گفتگو با " هیوا " برگزار کننده تور کنسرت موسیقی اصیل ایرانی بنام " تارپود " در استرالیا 2018 / رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با " هیوا " برگزار کننده تور کنسرت موسیقی اصیل ایرانی بنام " تارپود " در استرالیا 2018

/ رادیو نشاط...رضا سمامی

......................

" تاروپود "... تور کنسرت اصیل ایرانی ،شاهکاری از "حمید متبسم" با صدای دلنشین "مهدیه محمد خانی" در استرالیا
پیام کنسرت " تار و پود " این است که با " هم غریبه نباشیم ".

این کنسرت در شهرهای پرت ، بریزبن ، سیدنی و ملبورن برگزار می شود.
پرت 27 اپریل
بیزبن 29 اپریل
سیدنی 5 می
ملبورن 6 می

جهت تهیه بلیط و حضور در کنسرت به لینگ زیر مراجعه نمائید.


http://m.moshtix.com.au/v2/search?query=Tar+o+pood&v2=1