فرهنگ وهنر

گفتگو با "گلاره پور" ، نوازنده ، خواننده و محقق موسیقی ایرانی مقیم استرالیا / رادیونشاط...رضا سمامی

گفتگو با "گلاره پور" ، نوازنده ، خواننده و محقق موسیقی ایرانی مقیم استرالیا / رادیونشاط...رضا سمامی

23/04/2018  گفتگو با "گلاره پور" ، نوازنده ، خواننده و محقق موسیقی ایرانی مقیم استرالیا / رادیونشاط...رضا سمامی


گفتگو با "گلاره پور" ، نوازنده ، خواننده و محقق موسیقی ایرانی مقیم استرالیا

/ رادیونشاط...رضا سمامی

اجرای موسیقی زنده در ملبورن توسط "گلاره پور" ، نوازنده ، خواننده و محقق موسیقی ایرانی مقیم استرالیا

تهیه بلیط از طریق:
https://www.trybooking.com/book/event?eid=192667&

و...

https://www.facebook.com/events/601275236897541/