اجتماعی

گشتی در خبرها (4)/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

گشتی در خبرها (4)/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

20/12/2018  گشتی در خبرها (4)/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی


گشتی در خبرها (4)

 اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

اختلاف نظر شدید بین دو حزب اصلی استرالیا بر سر پذیرش پناهجویان
طرح حزب کارگر استرالیا برای ساختن خانه هایی با اجاره پایین برای اقشار متوسط و کم درآمد
به مزایده گذاشتن آخرین خودروی فرانک سیناترا
و دیگر خبرها