طنز -سرگرمی-کودک

6 شنبه ها با مهدی جبینی (ویژه برنامه طنز رادیویی شیش شنبه ها به مناسبت “روز جهانی رادیو ۲۰۱۹/ گفتگوی جذاب و متفاوت با مرد همیشه خندان رادیو و صبح جمعه با شما “علیرضا جاوید نیا” و گوینده و صداپیشه جوان رادیو “ مهبد قناعت پیشه”

6 شنبه ها با مهدی جبینی (ویژه برنامه طنز رادیویی شیش شنبه ها به مناسبت “روز جهانی رادیو ۲۰۱۹/ گفتگوی جذاب و متفاوت با مرد همیشه خندان رادیو و صبح جمعه با شما “علیرضا جاوید نیا” و گوینده و صداپیشه جوان رادیو “ مهبد قناعت پیشه”

23/11/1397  6 شنبه ها با مهدی جبینی (ویژه برنامه طنز رادیویی شیش شنبه ها به مناسبت “روز جهانی رادیو ۲۰۱۹/ گفتگوی جذاب و متفاوت با مرد همیشه خندان رادیو و صبح جمعه با شما “علیرضا جاوید نیا” و گوینده و صداپیشه جوان رادیو “ مهبد قناعت پیشه”


6 شنبه ها با مهدی جبینی

ویژه برنامه طنز رادیویی شیش شنبه ها به مناسبت روز جهانی رادیو ۲۰۱۹

گفتگوی جذاب و متفاوت با مرد همیشه خندان رادیو و صبح جمعه با شما “علیرضا جاوید نیا” و گوینده و صداپیشه جوان رادیو “ مهبد قناعت پیشه” 

با همراهی و مشارکت : صرافی سام

   صرافی سام ..تلفن   1800954385  

ارتباط از طریق تلگرام https://t.me/SamExchange