فرهنگ وهنر

گفتگو با رضا کاشی و حمید رضا خویشاوند از اعضاء گروه موسیقی ترنج در خصوص برگزاری اولین کنسرت در ملبورن/ رادیو نشاط ..ناهید امامی

گفتگو با رضا کاشی و حمید رضا خویشاوند از اعضاء گروه موسیقی ترنج در خصوص برگزاری اولین کنسرت در ملبورن/ رادیو نشاط ..ناهید امامی

20/05/2019  گفتگو با رضا کاشی و حمید رضا خویشاوند از اعضاء گروه موسیقی ترنج در خصوص برگزاری اولین کنسرت در ملبورن/ رادیو نشاط ..ناهید امامی


گفتگو با رضا کاشی و حمید رضا خویشاوند از اعضاء گروه موسیقی ترنج در خصوص برگزاری اولین کنسرت در ملبورن

رادیو نشاط ..ناهید امامی

کنسرت ترنج با حضور جمعی از نوازندگان ایرانی و استرالیایی با اجرای قطعات ایرانی، عربی، آذری و موسیقی جهانی

زمان : 25 می 2019

محل : ملبورن - سالن
Performance Centre
در
Doncaster Secondary College

 

در این اجرا تصنیف های فارسی و آذری با همراهی سازهای عود، تار، سنتور، ویلنسل، تنبک، پژواک (بندیر) و تبلا به اجرا در می آید.

تهیه بلیط
https://www.trybooking.com/book/event?eid=493307&