سلامت

رعایت نظم و انضباط در کودکان

رعایت نظم و انضباط در کودکان

10/11/2015  رعایت نظم و انضباط در کودکان


رعایت نظم و انضباط در کودکان

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS