حقوقی

مهاجرت به استرالیا- بعد از درخواست تمدید ویزای ۳ ساله یا ۵ ساله استرالیا چه اتفاقی می افتد؟/ چگونگی احتساب مدت زمان بررسی ویزاها توسط اداره مهاجرت استرالیا./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا- بعد از درخواست تمدید ویزای ۳ ساله یا ۵ ساله استرالیا چه  اتفاقی می افتد؟/ چگونگی احتساب مدت زمان بررسی ویزاها توسط اداره مهاجرت استرالیا./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

11/08/2019  مهاجرت به استرالیا- بعد از درخواست تمدید ویزای ۳ ساله یا ۵ ساله استرالیا چه اتفاقی می افتد؟/ چگونگی احتساب مدت زمان بررسی ویزاها توسط اداره مهاجرت استرالیا./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

بعد از درخواست تمدید ویزای ۳ ساله یا ۵ ساله استرالیا چه اتفاقی می افتد؟

 چگونگی احتساب مدت زمان بررسی ویزاها توسط اداره مهاجرت استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

------------------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک رادیو نشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]