سلامت

اعصاب و روان- نتایج یک بررسی جدید در دانشگاه ملبورن حاکی از این است که نرخ ابتلا به اضطراب و افسردگی در استرالیایی ها در طول ۸ سال گذشته افزایش شدیدی داشته است.

اعصاب و روان- نتایج یک بررسی جدید در دانشگاه ملبورن حاکی از این است که نرخ ابتلا به اضطراب و افسردگی در استرالیایی ها در طول ۸ سال گذشته افزایش شدیدی داشته است.

13/08/2019  اعصاب و روان- نتایج یک بررسی جدید در دانشگاه ملبورن حاکی از این است که نرخ ابتلا به اضطراب و افسردگی در استرالیایی ها در طول ۸ سال گذشته افزایش شدیدی داشته است.


اعصاب و روان

نتایج یک بررسی جدید در دانشگاه ملبورن حاکی از این است که نرخ ابتلا به اضطراب و افسردگی در استرالیایی ها در طول ۸ سال گذشته افزایش شدیدی داشته است.
در همین ارتباط، رادیو نشاط ، گفتگوی را با خانم زهرا نوری ، دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS انجام داده است.
افسردگی چیست؟
نشانه های افسردگی کدامند؟
چه عوامل باعث بروز افسردگی می شود؟
خصوصیات افراد منفی گرا چیست؟
رادیو نشاط ..آیدا مهدی زاده