فرهنگ وهنر

گفتگو با کامیاب کرمیان با نام هنری دی جی " ام پی وان " مقیم استرالیا/ نام DJ مخفف چیست و چه وظایفی دارد؟/ رادیو نشاط ..ناهید امامی

گفتگو با کامیاب کرمیان با نام هنری دی جی " ام پی وان " مقیم استرالیا/ نام DJ مخفف چیست و چه وظایفی دارد؟/ رادیو نشاط ..ناهید امامی

19/08/2019  گفتگو با کامیاب کرمیان با نام هنری دی جی " ام پی وان " مقیم استرالیا/ نام DJ مخفف چیست و چه وظایفی دارد؟/ رادیو نشاط ..ناهید امامی


گفتگو با کامیاب کرمیان با نام هنری دی جی " ام پی وان " مقیم استرالیا

نام DJ مخفف چیست و چه وظایفی دارد؟

رادیو نشاط ..ناهید امامی