سلامت

بررسی بیماریهای غدد و حیطهٔ کاری یک متخصص غدد/ گفتگو با خانم دکتر نیلوفر ترکمانی - متخصص داخلی‌ و فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

بررسی بیماریهای غدد و حیطهٔ کاری یک متخصص غدد/ گفتگو با خانم دکتر نیلوفر ترکمانی - متخصص داخلی‌ و فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

09/09/2019  بررسی بیماریهای غدد و حیطهٔ کاری یک متخصص غدد/ گفتگو با خانم دکتر نیلوفر ترکمانی - متخصص داخلی‌ و فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده


بررسی بیماریهای غدد و حیطهٔ کاری یک متخصص غدد

گفتگو با خانم دکتر نیلوفر ترکمانی - متخصص داخلی‌ و فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم در ملبورن استرالیا

 رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

تیروئید و عملکرد آن در بدن چیست؟

کم کاری و پر کاری تیروئید چیست و چه درمانهایی وجود دارد؟

آیا اختلالات تیروئید تاثیری بر نازایی‌ یا سقط جنین دارند؟

آیا کم کاری تیروئید تاثیری بر افزایش وزن دارند؟

ندول یا گره تیروئید چیست و چه علائمی‌ دارد؟