حقوقی

مهاجرت به استرالیا - تایید امکان سفر افرادی که برای ویزای ۳ و ۵ ساله دوم اقدام کرده اند/ نکات خیلی مهم برای افرادی که با قایق وارد خاک استرالیا بجز جزیره کریسمس شده اند (جزایر اشمور و کارتیر)/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - تایید امکان سفر افرادی که برای ویزای ۳ و ۵ ساله دوم اقدام کرده اند/ نکات خیلی مهم برای افرادی که با قایق وارد خاک استرالیا بجز جزیره کریسمس شده اند (جزایر اشمور و کارتیر)/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

09/09/2019  مهاجرت به استرالیا - تایید امکان سفر افرادی که برای ویزای ۳ و ۵ ساله دوم اقدام کرده اند/ نکات خیلی مهم برای افرادی که با قایق وارد خاک استرالیا بجز جزیره کریسمس شده اند (جزایر اشمور و کارتیر)/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

تایید امکان سفر افرادی که برای ویزای ۳ و ۵ ساله دوم اقدام کرده اند

نکات خیلی مهم برای افرادی که با قایق وارد خاک استرالیا بجز جزیره کریسمس شده اند (جزایر اشمور و کارتیر)

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]