حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا شرایط سلامت فرد میتواند باعث رد شدن درخواست ویزای بشردوستانه شود؟/ شفاف سازی اداره مهاجرت در مورد اولویت بندی در ویزاهای اسکیل پس از تغییرات نوامبر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا شرایط سلامت فرد میتواند باعث رد شدن درخواست ویزای بشردوستانه شود؟/ شفاف سازی اداره مهاجرت در مورد اولویت بندی در ویزاهای اسکیل پس از تغییرات نوامبر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

06/10/2019  مهاجرت به استرالیا - آیا شرایط سلامت فرد میتواند باعث رد شدن درخواست ویزای بشردوستانه شود؟/ شفاف سازی اداره مهاجرت در مورد اولویت بندی در ویزاهای اسکیل پس از تغییرات نوامبر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

آیا شرایط سلامت فرد میتواند باعث رد شدن درخواست ویزای بشردوستانه شود؟

شفاف سازی اداره مهاجرت در مورد اولویت بندی در ویزاهای اسکیل پس از تغییرات نوامبر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]