حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا کسی که ویزای پناهندگی دارد میتواند پاسپورت از سفارت کشور خود بگیرد؟ / اهمیت ارائه اطلاعات صحیح در Incoming Passenger Card هنگام ورود به استرالیا / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا کسی که ویزای پناهندگی دارد میتواند پاسپورت از سفارت کشور خود بگیرد؟ / اهمیت ارائه اطلاعات صحیح در Incoming Passenger Card هنگام ورود به استرالیا / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

21/10/2019  مهاجرت به استرالیا - آیا کسی که ویزای پناهندگی دارد میتواند پاسپورت از سفارت کشور خود بگیرد؟ / اهمیت ارائه اطلاعات صحیح در Incoming Passenger Card هنگام ورود به استرالیا / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

آیا کسی که ویزای پناهندگی دارد میتواند پاسپورت از سفارت کشور خود بگیرد؟

اهمیت ارائه اطلاعات صحیح در Incoming Passenger Card هنگام ورود به استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]