حقوقی

مهاجرت به استرالیا - چند مدت بعد از ردی درخواست سیتیزنشیپ میتوان دوباره درخواست مجدد داد؟ / آیا نیاز به آپدیت کردن EOI بعد از تغییرات ۱۶ نوامبر ویزاهای اسکیل، برای گرفتن امتیازات بیشتر وجود دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - چند مدت بعد از ردی درخواست سیتیزنشیپ میتوان دوباره درخواست مجدد داد؟ / آیا نیاز به آپدیت کردن EOI بعد از تغییرات ۱۶ نوامبر ویزاهای اسکیل، برای گرفتن امتیازات بیشتر وجود دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

18/11/2019  مهاجرت به استرالیا - چند مدت بعد از ردی درخواست سیتیزنشیپ میتوان دوباره درخواست مجدد داد؟ / آیا نیاز به آپدیت کردن EOI بعد از تغییرات ۱۶ نوامبر ویزاهای اسکیل، برای گرفتن امتیازات بیشتر وجود دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

چند مدت بعد از ردی درخواست سیتیزنشیپ میتوان دوباره درخواست مجدد داد؟

آیا نیاز به آپدیت کردن EOI بعد از تغییرات ۱۶ نوامبر ویزاهای اسکیل، برای گرفتن امتیازات بیشتر وجود دارد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]