سلامت

برنامه پزشکی/ بررسی بیماری آسم همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

برنامه پزشکی/ بررسی بیماری آسم همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

22/11/2019  برنامه پزشکی/ بررسی بیماری آسم همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده


برنامه پزشکی

بررسی بیماری آسم همراه با آقای دکتر حمید حسینی ، پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست ( immunologist ) در ملبورن استرالیا

رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

-توضیحات کلی درباره بیماری اسم

-علت بروز بیماری آسم چیست؟

-آسم با چه علا‌ئمی مشخص می‌شود؟

-آیا علت بروز آسم موروثی است یا خیر؟

-عواملی که در تشدید آسم دخیل است چیست؟

-راههای درمان بیماری آسم