حقوقی

مهاجرت به استرالیا - کیس پناهندگی کرد فیلی به چه معنی هست؟ / توضیحات بسیار مهم برای افراد با کیس کرد فیلی / آیا در صورت بهم خوردن رابطه در ویزاهای پارتنر، فرد از استرالیا اخراج میشود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - کیس پناهندگی کرد فیلی به چه معنی هست؟ / توضیحات بسیار مهم برای افراد با کیس کرد فیلی / آیا در صورت بهم خوردن رابطه در ویزاهای پارتنر، فرد از استرالیا اخراج میشود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

02/12/2019  مهاجرت به استرالیا - کیس پناهندگی کرد فیلی به چه معنی هست؟ / توضیحات بسیار مهم برای افراد با کیس کرد فیلی / آیا در صورت بهم خوردن رابطه در ویزاهای پارتنر، فرد از استرالیا اخراج میشود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

کیس پناهندگی کرد فیلی به چه معنی هست؟

توضیحات بسیار مهم برای افراد با کیس کرد فیلی

آیا در صورت بهم خوردن رابطه در ویزاهای پارتنر، فرد از استرالیا اخراج میشود؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/