سلامت

دامپزشکی/ گفتگو با آقای هوتن شاه حسینی دکترای دام پزشک، فارغ التحصيل دانشگاه ملبورن ، در بيمارستان دامپزشكى DONCASTER / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

دامپزشکی/ گفتگو با آقای هوتن شاه حسینی دکترای دام پزشک، فارغ التحصيل دانشگاه ملبورن ، در بيمارستان دامپزشكى DONCASTER / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

02/12/2019  دامپزشکی/ گفتگو با آقای هوتن شاه حسینی دکترای دام پزشک، فارغ التحصيل دانشگاه ملبورن ، در بيمارستان دامپزشكى DONCASTER / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


 دامپزشکی

 گفتگو با آقای هوتن شاه حسینی دکترای دام پزشک، فارغ التحصيل دانشگاه ملبورن ، در بيمارستان دامپزشكى DONCASTER

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

-آیا حيوانات خانگى مى توانند از نظر بهداشتى براى انسانها مضر باشند؟

-توصیه های مهم در خصوص انتخاب حیوان خانگی.

-آيا هزينه نگهدارى و واكسيناسيون و هزينه هاى درمانى حيوانات خانگى گران است؟

-توصیه های مهم بهداشتی برای نگهداری از حیوانات خانگی

-دعوت از شهروندان برای حضور در كنسرت موسيقى که با اجرای نوازندگان دامپزشك استراليايى و به صورت خيريه در جهت حمایت از حيوانات بى سرپرست برگزار می گردد.

:اطلاعات بیشتر در خصوص کنسرت

Facebook page: Hootan the singing vet