سلامت

بررسی تغییر سبک غذایی‌ شهروندان خاورمیانه پس از مهاجرت به استرالیا/گفتگو با کارشناس امور تغذیه ،دکتر فرخ شرکت، associate professor در دانشگاه RMIT و مشاور کارخانجات مواد غذایی/رادیو نشاط...آیدا مهدی زاده

بررسی تغییر سبک غذایی‌ شهروندان خاورمیانه پس از مهاجرت به استرالیا/گفتگو با کارشناس امور تغذیه ،دکتر فرخ شرکت، associate professor در  دانشگاه RMIT و مشاور کارخانجات مواد غذایی/رادیو نشاط...آیدا مهدی زاده

17/12/2019  بررسی تغییر سبک غذایی‌ شهروندان خاورمیانه پس از مهاجرت به استرالیا/گفتگو با کارشناس امور تغذیه ،دکتر فرخ شرکت، associate professor در دانشگاه RMIT و مشاور کارخانجات مواد غذایی/رادیو نشاط...آیدا مهدی زاده


بررسی تغییر سبک غذایی‌ شهروندان خاورمیانه پس از مهاجرت به استرالیا

گفتگو با کارشناس امور تغذیه ،دکتر فرخ شرکت، associate professor در دانشگاه RMIT و مشاور کارخانجات مواد غذایی

رادیو نشاط...آیدا مهدی زاده

به یاد داشته باشید که تغذیه ناسالم نقش بسیار مهمی در اکثر بیماری ها دارد پس برای اینکه بدنی سالم داشته باشید با ما همراه باشید.

-میدلیست ها چه عادت های ناسالمی در تغذیه دارند؟

-اساسا تغذیه سالم چیست وبه چه نوع تغذیه ای گفته میشه؟

-چگونه میتوان تغذیه سالم داشت؟

-چه راهکارهایی برای داشتن یک رژیم غذایی سالم و تغذیه اصولی وجود دارد ؟