حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم ،ساده و آسان است؟/اگر درخواست مهاجرت در دادگاه فدرال استرالیا مردود شود، چه راهی برای درخواست مجدد وجود دارد؟/ آیا خطر کنسل شدن ویزای افراد با کیس کرد فیلی در صورت سفر به خارج از استرالیا وجود دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم ،ساده و آسان است؟/اگر درخواست مهاجرت در دادگاه فدرال استرالیا مردود شود، چه راهی برای درخواست مجدد وجود دارد؟/ آیا خطر کنسل شدن ویزای افراد با کیس کرد فیلی در صورت سفر به خارج از استرالیا وجود دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

29/12/2019  مهاجرت به استرالیا - آیا تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم ،ساده و آسان است؟/اگر درخواست مهاجرت در دادگاه فدرال استرالیا مردود شود، چه راهی برای درخواست مجدد وجود دارد؟/ آیا خطر کنسل شدن ویزای افراد با کیس کرد فیلی در صورت سفر به خارج از استرالیا وجود دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

آیا تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم ،ساده و آسان است؟

اگر درخواست مهاجرت در دادگاه فدرال استرالیا مردود شود، چه راهی برای درخواست مجدد وجود دارد؟

 آیا خطر کنسل شدن ویزای افراد با کیس کرد فیلی در صورت سفر به خارج از استرالیا وجود دارد؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/