حقوقی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب برای پناهندگانی که به دلیل سو پیشینه درخواست ویزایشان رد شده , یا ویزایشان کنسل شده / توضیحاتی در مورد مصاحبه ویزاهای همسری / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب برای پناهندگانی که به دلیل سو پیشینه درخواست ویزایشان رد شده , یا ویزایشان کنسل شده / توضیحاتی در مورد مصاحبه ویزاهای همسری / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

20/01/2020  مهاجرت به استرالیا - خبر خوب برای پناهندگانی که به دلیل سو پیشینه درخواست ویزایشان رد شده , یا ویزایشان کنسل شده / توضیحاتی در مورد مصاحبه ویزاهای همسری / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

خبر خوب برای پناهندگانی که به دلیل سو پیشینه درخواست ویزایشان رد شده , یا ویزایشان کنسل شده

 توضیحاتی در مورد مصاحبه ویزاهای همسری

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/