حقوقی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب در مورد کوتاهتر شدن مدت زمان بررسی پرونده های سیتزنشیپ / آیا داشتن سو سابقه در استرالیا، تاثیر منفی در توانایی اسپانسر شدن فرد در ویزاهای همسری دارد / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - خبر خوب در مورد کوتاهتر شدن مدت زمان بررسی پرونده های سیتزنشیپ / آیا داشتن سو سابقه در استرالیا، تاثیر منفی در توانایی اسپانسر شدن فرد در ویزاهای همسری دارد / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

03/02/2020  مهاجرت به استرالیا - خبر خوب در مورد کوتاهتر شدن مدت زمان بررسی پرونده های سیتزنشیپ / آیا داشتن سو سابقه در استرالیا، تاثیر منفی در توانایی اسپانسر شدن فرد در ویزاهای همسری دارد / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

خبر خوب در مورد کوتاهتر شدن مدت زمان بررسی پرونده های سیتزنشیپ

آیا داشتن سو سابقه در استرالیا، تاثیر منفی در توانایی اسپانسر شدن فرد در ویزاهای همسری دارد

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/