حقوقی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات کامل در مورد پیامدهای رد شدن درخواست ویزا در داخل خاک استرالیا / آیا عدم نقل مکان دارندگان ویزاهای پنج ساله پناهندگی به مناطق رجیونال عواقبی دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات کامل در مورد پیامدهای رد شدن درخواست ویزا در داخل خاک استرالیا / آیا عدم نقل مکان دارندگان ویزاهای پنج ساله پناهندگی به مناطق رجیونال عواقبی دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

17/02/2020  مهاجرت به استرالیا - توضیحات کامل در مورد پیامدهای رد شدن درخواست ویزا در داخل خاک استرالیا / آیا عدم نقل مکان دارندگان ویزاهای پنج ساله پناهندگی به مناطق رجیونال عواقبی دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

توضیحات کامل در مورد پیامدهای رد شدن درخواست ویزا در داخل خاک استرالیا

آیا عدم نقل مکان دارندگان ویزاهای پنج ساله پناهندگی به مناطق رجیونال عواقبی دارد؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/