سلامت

کم شنوایی چیست؟ چگونه می توان متوجه شد که فرد دچار کم شنوایی است؟/گفتگو با خانم دکتر یزدانه امیر یزدانی پزشک شنوائی در ملبورن استرالیا در خصوص کم شنوایی و راههای درمان آن / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 کم شنوایی چیست؟ چگونه می توان متوجه شد که فرد دچار کم شنوایی است؟/گفتگو با خانم دکتر یزدانه امیر یزدانی پزشک شنوائی در ملبورن استرالیا در خصوص کم شنوایی و راههای درمان آن / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

28/02/2020   کم شنوایی چیست؟ چگونه می توان متوجه شد که فرد دچار کم شنوایی است؟/گفتگو با خانم دکتر یزدانه امیر یزدانی پزشک شنوائی در ملبورن استرالیا در خصوص کم شنوایی و راههای درمان آن / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


 کم شنوایی چیست؟ چگونه می توان متوجه شد که فرد دچار کم شنوایی است؟

 گفتگو با خانم دکتر یزدانه امیر یزدانی پزشک شنوائی در ملبورن استرالیا در خصوص کم شنوایی و راههای درمان آن

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

-کم شنوایی چیست؟

-چگونه می توان متوجه شد که فرد دچار کم شنوایی است؟

-چه علل و عواملی می تواند باعث کم شنوایی شود؟

-کم شنوایی چه درمانی دارد؟

-اطلاغات مفید در خصوص جدید ترین تکنولوژی سمعک

-فردی که واجد شرایط گرفتن سمعک می باشد، از چه نوع خدمات دولتی می تواند استفاده کند؟

 

ارتباط با دکتر یزدانه امیر یزدانی
https://www.aceaudiology.com.au