حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -دلایل احتمالی تاخیر در جواب درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله /-آیا محدودیت سفر اخیر، افرادی که ویزاهای بیزنسی یا نامزدی دارند را هم شامل میشود؟/-آیا درخواست تغییر سن به سن واقعی میتواند منجر به کنسل شدن ویزای فرد شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -دلایل احتمالی تاخیر در جواب درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله /-آیا محدودیت سفر اخیر، افرادی که ویزاهای بیزنسی یا نامزدی دارند را هم شامل میشود؟/-آیا درخواست تغییر سن به سن واقعی میتواند منجر به کنسل شدن ویزای فرد شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

16/03/2020  مهاجرت به استرالیا - -دلایل احتمالی تاخیر در جواب درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله /-آیا محدودیت سفر اخیر، افرادی که ویزاهای بیزنسی یا نامزدی دارند را هم شامل میشود؟/-آیا درخواست تغییر سن به سن واقعی میتواند منجر به کنسل شدن ویزای فرد شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-دلایل احتمالی تاخیر در جواب درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله

-آیا محدودیت سفر اخیر،افرادی که ویزاهای بیزنسی یا نامزدی دارند را هم شامل میشود؟

-آیا درخواست تغییر سن به سن واقعی میتواند منجر به کنسل شدن ویزای فرد شود؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/