سلامت

اطلاعات مهمی در خصوص ویروس کرونا در گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با آقای دکتر کاوه حقیقی fellowship GP و مدیریت پزشکی Fullertonhealth در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

اطلاعات مهمی در خصوص ویروس کرونا در گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با آقای دکتر کاوه حقیقی fellowship GP و مدیریت پزشکی Fullertonhealth در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

17/03/2020  اطلاعات مهمی در خصوص ویروس کرونا در گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با آقای دکتر کاوه حقیقی fellowship GP و مدیریت پزشکی Fullertonhealth در ایالت ویکتوریای استرالیا/رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده


اطلاعات مهمی در خصوص ویروس کرونا در گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با آقای دکتر کاوه حقیقی fellowship GP و مدیریت پزشکی Fullertonhealth در ایالت ویکتوریای استرالیا

رادیو نشاط...آیدا مهدیزاده

-درباره نسل تازه ویروس کرونا
-اثرات ویروس کرونا بیشتر در کدام قسمت از بدن مشاهده میشود؟
-پیشگیری های لازم از ابتلا شدن به این ویروس
-بهترین زمان برای مراجعه به پزشک
-دولت استراليا چه تمهيداتي را براي پیشگیری از اين بيماري انجام داده است؟
-آیا برای ویروس کرونا واکسن تولید شده است؟