حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -آخرین اخبار در مورد محدودیتهای کرونا /-آیا بسته های حمایتی دولتی شامل دانشجویان اینترنشنال هم میشود؟ / -خبر خوب در مورد نتایج دعوتنامه های راند مارچ ویزاهای مهارتی همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -آخرین اخبار در مورد محدودیتهای کرونا /-آیا بسته های حمایتی دولتی شامل دانشجویان اینترنشنال هم میشود؟ / -خبر خوب در مورد نتایج دعوتنامه های راند مارچ ویزاهای مهارتی همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

30/03/2020  مهاجرت به استرالیا - -آخرین اخبار در مورد محدودیتهای کرونا /-آیا بسته های حمایتی دولتی شامل دانشجویان اینترنشنال هم میشود؟ / -خبر خوب در مورد نتایج دعوتنامه های راند مارچ ویزاهای مهارتی همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 -آخرین اخبار در مورد محدودیتهای کرونا

-آیا بسته های حمایتی دولتی شامل دانشجویان اینترنشنال هم میشود؟

 -خبر خوب در مورد نتایج دعوتنامه های راند مارچ ویزاهای مهارتی همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/