حقوقی

مهاجرت به استرالیا - علت عمومی تاخیر در درخواست سیتیزنی پرونده های مهاجران افغان چیست؟ / -بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - علت عمومی تاخیر در درخواست سیتیزنی پرونده های مهاجران افغان چیست؟ / -بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی

27/04/2020  مهاجرت به استرالیا - علت عمومی تاخیر در درخواست سیتیزنی پرونده های مهاجران افغان چیست؟ / -بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی / رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-علت عمومی تاخیر در درخواست سیتیزنی پرونده های مهاجران افغان چیست؟

 -بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/