سلامت

چه عواملی باعث موج دوم کرونا در ملبورن شد؟/اطلاعات مهمی در خصوص ویروس کرونا در گفتگو با خانم دکتر زهرا تبریزی پزشک عمومی در ملبورن استرالیا/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

چه عواملی باعث موج دوم کرونا در ملبورن شد؟/اطلاعات مهمی در خصوص  ویروس کرونا در گفتگو  با خانم دکتر زهرا تبریزی پزشک عمومی در ملبورن استرالیا/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

09/09/2020  چه عواملی باعث موج دوم کرونا در ملبورن شد؟/اطلاعات مهمی در خصوص ویروس کرونا در گفتگو با خانم دکتر زهرا تبریزی پزشک عمومی در ملبورن استرالیا/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


چه عواملی باعث موج دوم کرونا در ملبورن شد؟

اطلاعات مهمی در خصوص ویروس کرونا در گفتگو با خانم دکتر زهرا تبریزی پزشک عمومی در ملبورن استرالیا

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

-چه عواملی باعث موج دوم کرونا در ملبورن شد؟

- خبر امیدوارکننده در خصوص واکسن کرونا

-توصیه های بهداشتی و بسیار پر اهمیت