سلامت

بررسی، قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران که یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد/گفتگو رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران/رادیو نشاط..ناهید امامی

بررسی، قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران که یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد/گفتگو  رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران/رادیو نشاط..ناهید امامی

06/10/2020  بررسی، قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران که یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد/گفتگو رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران/رادیو نشاط..ناهید امامی


بررسی، قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران که یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد

گفتگو رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران

رادیو نشاط..ناهید امامی

تعریف قضاوت کردن در جامعه چیست؟
آیا قضاوت خوب یا بد داریم؟
سر منشاء قضاوت در فرد از کجاست؟
فرق بین قضاوت و کنجکاوی چیست؟
چه باید بکنیم تا قضاوت نشویم؟

 

از طریق لینک زیر در اینستاگرام می توانید با خانم نوری تماس حاصل نمائید

roya_noori_sociologist@