سلامت

قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد(قسمت دوم)/گفتگو رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران/رادیو نشاط..ناهید امامی

 قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران  یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد(قسمت دوم)/گفتگو  رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران/رادیو نشاط..ناهید امامی

26/10/2020   قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد(قسمت دوم)/گفتگو رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران/رادیو نشاط..ناهید امامی


 قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران  یکی از زشت‌ترین و آزاردهنده‌ترین ناهنجاری‌های رفتاری انسان می باشد(قسمت دوم)

گفتگو رادیو نشاط با خانم رویا نوری،جامعه شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی متمرکز بر خانواده و سلامت روان،مدیر عامل انجمن یلدا یاران

اگر در مورد شخصی قضاوت نابجا انجام دهیم چگونه می‌توانیم این رفتار را اصلاح کنیم؟

برای ارتقاء سطح آگاهی فرد تا به قضاوت دیگران نپردازد چه تکنیک‌ها و راه‌کارهایی وجود دارد؟

رادیو نشاط..ناهید امامی

از طریق لینک زیر در اینستاگرام می توانید با خانم نوری تماس حاصل نمائید

roya_noori_sociologist@