اجتماعی

تریبون زنانه قسمت 118-موضوع گفتگو: مروری برعملکرد موسسات توانمند سازی زنان ،همراه با خانم فاطمه باباخانی مدیرموسسه مهر شمس آفرید در ایران

تریبون زنانه قسمت 118-موضوع گفتگو: مروری برعملکرد موسسات توانمند سازی زنان ،همراه با خانم فاطمه باباخانی مدیرموسسه مهر شمس آفرید در ایران

29/12/2020  تریبون زنانه قسمت 118-موضوع گفتگو: مروری برعملکرد موسسات توانمند سازی زنان ،همراه با خانم فاطمه باباخانی مدیرموسسه مهر شمس آفرید در ایران


تریبون زنانه قسمت 118

موضوع گفتگو: مروری برعملکرد موسسات توانمند سازی زنان،همراه با خانم فاطمه باباخانی مدیرموسسه مهر شمس آفرید در ایران

فاطمه با رویای «تحقق عدالت» برای زنان برای توانمند‌سازی زنان و راه‌اندازی خانه‌ی امن زنان خشونت دیده «گروه حامی فروغ» را تشکیل داد.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های موسسه، کارگاه‌های تولیدی و اشتغال زنان و همچنین خانه‌ی امن برای اسکان و نگهداری زنان تحت خشونت خانگی است.

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

----------------
اسپانسر: شرکت مهاجرتی #ویزایاب با مدیریت دکتر #سیروس_احمدی

وبسایت: https://www.visayab.com/

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/visayab/

تلفن استرالیا:
0061296591694

تلگرام: https://t.me/visayabmigration

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane