حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی/- خبر خوب برای متقاضیان ویزای والدین/-بررسی راند ماه گذشته /-آیا خرید بیزینس فرنچایز برای اقامت دایم ویزای بیزینسی مورد قبول است؟ /- تغییرات در ویزای نخبگان/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

چکیده اخبار مهاجرتی/- خبر خوب برای متقاضیان ویزای والدین/-بررسی راند ماه گذشته /-آیا خرید بیزینس فرنچایز برای اقامت دایم ویزای بیزینسی مورد قبول است؟ /- تغییرات در ویزای نخبگان/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

30/01/2021  چکیده اخبار مهاجرتی/- خبر خوب برای متقاضیان ویزای والدین/-بررسی راند ماه گذشته /-آیا خرید بیزینس فرنچایز برای اقامت دایم ویزای بیزینسی مورد قبول است؟ /- تغییرات در ویزای نخبگان/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی


چکیده اخبار مهاجرتی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا، نیما کاظمی

- خبر خوب برای متقاضیان ویزای والدین

-بررسی راند ماه گذشته

-آیا خرید بیزینس فرنچایز برای اقامت دایم ویزای بیزینسی مورد قبول است؟

- تغییرات در ویزای نخبگان

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/