اجتماعی

تریبون زنانه 131/ اگر می‌خواهید برای توسعه‌ی فردی خودتان سرمایه‌گذاری کنید، حتما این برنامه را قبل از هیچ اقدامی بشنوید./گفتگو با خانم الهام دکترای سلول‌های بنیادی از کوئینزلند استرالیا ساکن نیوزلند

تریبون زنانه 131/ اگر می‌خواهید برای توسعه‌ی فردی خودتان سرمایه‌گذاری کنید، حتما این برنامه را قبل از هیچ اقدامی بشنوید./گفتگو با خانم الهام دکترای سلول‌های بنیادی از کوئینزلند استرالیا ساکن نیوزلند

13/04/2021  تریبون زنانه 131/ اگر می‌خواهید برای توسعه‌ی فردی خودتان سرمایه‌گذاری کنید، حتما این برنامه را قبل از هیچ اقدامی بشنوید./گفتگو با خانم الهام دکترای سلول‌های بنیادی از کوئینزلند استرالیا ساکن نیوزلند


تریبون زنانه 131

اگر می‌خواهید برای توسعه‌ی فردی خودتان سرمایه‌گذاری کنید، حتما این برنامه را قبل از هیچ اقدامی بشنوید.

  • گفتگو با خانم الهام نیلی دکترای سلول‌های بنیادی از کوئینزلند استرالیا ساکن نیوزلند

کوچینگ در لغط به معنی راهبر ترجمه می‌شود. شخص راهبر در پذیرش نسبت به خود و خود مراقبتی به شما کمک می‌کند.

رادیو نشاط..ناهید امامی

-----------

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

[email protected]

https://t.me/TriboonZanane