حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-شرایط بسیار خوب و جدید برای گرفتن ویزاهای ۴۰۸ مخصوص کرونا به مدت ۱۲ ماه همراه با اجازه کار/-بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی/-خبر خوب برای دانشجویانی که در حال حاضر مشغول به کار در هتل‌ها و رستوران‌ها یا صنعت توریسم هستند

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  آقای امین فرزدقی /-شرایط بسیار خوب و جدید برای گرفتن ویزاهای ۴۰۸ مخصوص کرونا به مدت ۱۲ ماه همراه با اجازه کار/-بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی/-خبر خوب برای دانشجویانی که در حال حاضر مشغول به کار در هتل‌ها و رستوران‌ها یا صنعت توریسم هستند

17/05/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-شرایط بسیار خوب و جدید برای گرفتن ویزاهای ۴۰۸ مخصوص کرونا به مدت ۱۲ ماه همراه با اجازه کار/-بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی/-خبر خوب برای دانشجویانی که در حال حاضر مشغول به کار در هتل‌ها و رستوران‌ها یا صنعت توریسم هستند


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-شرایط بسیار خوب و جدید برای گرفتن ویزاهای ۴۰۸ مخصوص کرونا به مدت ۱۲ ماه همراه با اجازه کار

-بررسی نتایج راند آپریل ویزاهای مهارتی

-خبر خوب برای دانشجویانی که در حال حاضر مشغول به کار در هتل‌ها و رستوران‌ها یا صنعت توریسم هستند

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/