اجتماعی

تریبون زنانه 133/ سه اصل مهم یادگیری موسیقی: تئوری موسیقی، نت خوانی، اصول نوازندگی/گفتگو با خانم مريم عسگری مدرس پیانو در ایران-تهران/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

تریبون زنانه 133/ سه اصل مهم یادگیری موسیقی: تئوری موسیقی، نت خوانی، اصول نوازندگی/گفتگو با خانم مريم عسگری مدرس پیانو در ایران-تهران/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

17/05/2021  تریبون زنانه 133/ سه اصل مهم یادگیری موسیقی: تئوری موسیقی، نت خوانی، اصول نوازندگی/گفتگو با خانم مريم عسگری مدرس پیانو در ایران-تهران/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


تریبون زنانه 133

سه اصل مهم یادگیری موسیقی: تئوری موسیقی، نت خوانی، اصول نوازندگی

گفتگو با خانم مريم عسگری مدرس پیانو در ایران-تهران

مریم می گوید: تدریس صحیح تدریسی است که: بر پایه‌ی خرد باشد نه بر پایه‌ی دانش. در اینصورت است که چشم شما به دنیای نامرئی موسیقی باز می‌شود.

رادیو نشاط..ناهید امامی

-----------

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای رایان میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/
_______________________
برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:
[email protected]

https://t.me/TriboonZanane

https://t.me/TriboonZanane